Lopende zaken/actueel

Informatiebijeenkomst Enerzjyk Skûlenboarch 

Op woensdag 2 september 2020 zal voor de inwoners van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bij het strand van Skûlenboarch, een informatiebijeenkomst plaatsvinden. Omwonenden uit de dorpen Drogeham, Eastermar, Heechsân, Jistrum en Kootstertille die rond de zandwinplas Skûlenboarch liggen, zijn in het bijzonder uitgenodigd. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de plannen voor de aanleg van een drijvend zonnepark en het toegankelijk maken van het gebied rondom de plas voor wandelaars en natuurliefhebbers. 

Simmer yn Fryslân

Simmer yn fryslân hjoed op de Tille. Tige slagge ! Tank oan elk dy’t foar soarge hat dat de Tille prachtich posityf yn it nijs kaam is. Sawol op radio as tillefysje!!

https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/simmer-yn-fryslan-fan-21-augustus-2020-1715

Red levens in jouw buurt en word burgerhulpverlener

Binnen onze gemeente zijn er nog niet voldoende (geregistreerde) burgerhulpverleners. Maar deze hebben we wel nodig! Daarom doen wij als Dorpsbelangen een oproep aan onze inwoners. In samenwerking met de gemeente bieden wij een cursus reanimeren aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij om je na afloop van de cursus aan te melden als burgerhulpverlener.

Elke seconde telt

Stel je eens voor dat iemand die jou lief is een hartstilstand krijgt. Hoe mooi is het dan als er mensen in de buurt zijn die kunnen helpen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat iemand in je omgeving onwel raakte of is het je zelf overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut. De overlevingskans van een slachtoffer is het grootst als mensen binnen 6 minuten 112 bellen, starten met reanimeren en een AED aansluiten.

Wat houdt burgerhulpverlener in

Op het moment dat er een 112 melding binnenkomt over een hartstilstand verstuurt het HartslagNu oproepsysteem automatisch een melding naar de mobiele telefoon van de geregistreerde burgerhulpverleners in de buurt. Je krijgt een routebeschrijving naar het adres en het verzoek om te starten met reanimatie, of om een bepaalde AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Het oproepsysteem is vrijwillig en je verleent alleen hulp als je kunt en daartoe in staat bent.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de cursus, of heb je vragen hierover? Je kunt contact opnemen met Jan van der Bij (coördinator Achtkarspelen Hartveilig) op telefoonnummer 0511-541838, of via mail jvdbij54@gmail.com. Kun je al reanimeren, maar ben je nog niet aangemeld als burgerhulpverlener, dan vragen we je dit alsnog te doen. Je kunt je aanmelden via www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener.

Voor extra informatie over de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Kootstertille klik op onderstaande link:

pbk Útnoeging 23 april

 

De Koaten is klaar!

Vieren jullie met ons mee?

Halverwege april is het zover: de werkzaamheden aan de Koaten zijn dan écht klaar!  En dat wil de provincie Fryslân niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om omwonenden en het dorp te bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden, organiseert de provincie op woensdagmiddag 18 april een feestelijke opening. U bent van harte welkom!

Tijdens de feestelijke opening zijn er verschillende activiteiten te doen in Kootstertille en langs de Koaten. Zo is er in de MFA Tillehûs een expositie met foto’s van ‘toen en nu’. Langs de Koaten staan verschillende attracties en is er voor iedereen wat lekkers te halen. Laat je naar één van de locaties rijden met de paardentram, of maak een ritje op een segway. Jong en oud: iedereen is welkom! Gedeputeerde Sietske Poepjes voert samen met wethouder Jouke Spoelstra de officiële openingshandeling uit.

Datum:  woensdag 18 april van 14.00 tot 18.00 uur

Waar:  start bij MFA Tillehûs, Goudtsjeblomstrjitte 34a in Kootstertille

Meer weten over het programma en alle activiteiten? Kijk dan op http://www.fryslan.frl/koaten

 

FNP Achtkarspelen makket har soargen oer ûnfeilige ljochtmêsten op iisbanen

BÛTENPOST – Koartlyn binne op ferskate iisbanen de opstallen en de ljochtmêsten yn Achtkarspelen troch de gemeente kontrolearre. Yn de measte gefallen foldogge dizze net oan de feilichheidsnoarmen en binne dus ôfkard.

De fraksje fan FNP Achtkarspelen makket har soargen hjiroer en fynt dat der ekstra jild frij komme moat om dizze ljochtmêsten yn oarder te meitsjen. By it fêststellen fan it sport-en akkomodaasjebelied ôfrûne jier yn Achtkarspelen is der ek jild frij makke foar de ljochtmêsten op fuotbal en kuorbalfjilden. Yde van Kammen, riedslid fan de fraksje FNP:”Wy wolle dat der ien line lutsen wurdt en dat de mêsten op de iisbanen ek yn oarder makke wurde”.

Hjirop tsjinnet de fraksje FNP oankommende tongersdei 15 maart yn de riedsgearkomste fan Achtkarspelen in moasje frjemd oan de oarder fan de dei yn dy’t freget om jild frij te meitsjen foar it feilich meitsjen fan álle ljochtmêsten.