Bestuur


Bestuur Plaatselijk Belang Kootstertille:

Sake van der Meer:    Foarsitter | Voorzitter

Vacant:                          Secretaris

Alie van der Bosch:     Penningmeester

Vacant:                         Notuliste

Jelmer Kooijker:         Lid algemeen

Correspondentieadres:
De Koaten 35
9288GE Kootstertille

Emailadres:pbkkootstertille@gmail.com

Klik op onderstaande link om de statuten van Plaatselijk Belang te bekijken.

Statuten PBK