Bestuur

Bestuur Plaatselijk Belang Kootstertille:

Sake van der Meer; Voorzitter

Lys Visser-Heringa: Secretaris/voorzitter

Alie van der Bosch: Penningmeester

Dineke Terpstra: Bestuurslid/Notuliste/Jeugdwerk

Dirk de Vries: Bestuurslid

Jelmer Kooyker: Bestuurslid

Correspondentieadres:
De Koaten 35
9288GE Kootstertille

Emailadres:pbkkootstertille@gmail.com

Klik op onderstaande link om de statuten van Plaatselijk Belang te bekijken.

Statuten PBK