Wolkom op de webside fan Plaatselijk Belang Kootstertille.

Help je mee Kootstertille mooier te maken?

Beste dorpsgenoot,Leuk dat je deze vragenlijst wilt invullen! Aan de hand van de antwoorden willen wij inzichtelijk krijgen waar we in Kootstertille samen mee aan de slag willen gaan om ons dorp mooier te maken en de saamhorigheid te vergroten. Door dit samen te doen, kunnen we van elkaar leren, elkaar stimuleren, betere oplossingen vinden en wellicht ook inkoopvoordelen behalen. We hopen op zoveel mogelijk reacties! Het invullen van deze vragenlijst verplicht je overigens tot niets en je gegevens worden niet gedeeld met derden. .

We hopen op zoveel mogelijk reacties! Het invullen van deze vragenlijst verplicht je overigens tot niets en je gegevens worden niet gedeeld met derden.

https://onderzoek.buurkracht.nl/index.php/914577?lang=nl-informal)

Met vriendelijke groet,

Sake van der Meer – foarsitter (voorzitter)

Lys Visser Heringa – skriuwster (secretaris)

Alie van den Bosch – ponghâlder (Penningmeester)

Dineke Terpstra -notuliste en jeugdwurk

Jelmer Kooijker -lid

Jelmer Stienstra – lid

Ga samen met Plaatselijk Belang voor glasvezel!

Beste bewoners van kootstertille

Naar het buitengebied krijgt het dorp nu ook de kans op een aansluiting op glasvezel. De aansluiting kost niets. Je kunt kiezen uit twee providers die natuurlijk al kosten, maar het hoeft niet duurder te zijn dan de kabel. Het gaat pas door als een kwart van de huishoudens meedoet, anders kan het niet uit.

Als PBK Kootstertille vinden we dat we deze kans niet mogen missen. Daarom steunen wij de actie.

Ook wij als dorp worden er beter van: bij voldoende deelname krijgen we € 50 per aansluiting en u €25 euro. Aangemeld kan via www.gunkootstertilleglasvezel.nl het geld gaat in de pot van PBK. Hier kan een beroep op worden gedaan, net als bij het leefbaarheidsfonds. Of we zetten het in voor nieuwe plannen, die we samen bedenken.

Wat is glasvezel internet eigenlijk? 

Glasvezel is de nieuwste en meest toekomstbestendige verbinding voor thuisinternet. Door middel van een flinterdunne draad van glas wordt het internet (en TV) signaal naar uw huis verzonden door snelle lichtsignaaltjes. Hierdoor kunnen, sneller dan bij traditionele technieken zoals coax en adsl, flinke hoeveelheden data worden verstuurd.  En dat heeft heel wat voordelen voor u als gebruiker!

Wat wordt er dan allemaal beter als ik glasvezel internet neem?  

  • Zeker nu we heel veel thuiswerken, in de cloud werken, videobellen en online vergaderen wil je dat je een goede en stabiele internetverbinding hebt.
  • Glasvezel biedt dat, zowel download als upload. Bij glasvezel zijn deze snelheden namelijk gelijk. Jouw upload wordt dus sowieso veel sneller ten opzichte van je huidige provider! 
  • De mogelijkheden van glasvezel zijn een stuk groter dan die van andere internet-technieken. Hiermee weet je dus zeker dat je niet alleen vandaag, maar ook de komende jaren voorzien bent van een toekomst-vast internetsignaal.
  • Waar ADSL maximaal 0,2 Gig kan leveren (en dat in theorie) en Coax tot 1 Gig (lang niet overal verkrijgbaar) levert glasvezel nu al abonnementen met snelheden tot maar liefst 8 Gig per seconde. En het mooie is: als je voor glasvezel kiest behoud je natuurlijk jouw huidige ADSL- en Coax aansluiting. Er is dus altijd een mogelijkheid om weer terug te stappen naar deze verbindingen.
  • Maar je zorgt dus wél voor meer keuzemogelijkheden voor jouw huis.  
  • Voor de gamers onder ons: de ping-rate is superlaag dus je hebt nog snellere responstijden tijdens het online gamen.

Waarom juist nu overstappen?  

Op dit moment is er een vraagbundeling gaande. Dat betekent dat je binnen deze periode sowieso geen aansluitkosten t.w.v. € 650 hoeft te betalen als je je bij één van de providers aanmeldt voor een jaarcontract. Natuurlijk ga je pas betalen als de glasvezel aansluiting aangelegd is en je de lijn kunt gebruiken. Daarnaast hebben de providers op dit moment superscherpe aanbiedingen: 

Maar ook na een actieperiode betaal je in veel gevallen een vergelijkbaar maandbedrag voor glasvezel ten opzichte van coax of ADSL. Dus stap over en profiteer van het internet van morgen voor de prijs van vandaag!

Als je je aanmeldt via de link naar PBK, ontvangt het dorp € 50,- en jijzelf € 25,- Denk dus goed na!

Ga naar www.gunkootstertilleglasvezel.nl en schrijf je in voor 20 April 2022.

Bij voldoende deelname (25%) komt het geld wat met de actie is gespaard vrij.

Stap over naar de toekomst 

Waarom zou u voor hetzelfde geld niet voor een veel beter en stabieler product gaan? Meld je vandaag nog aan voor glasvezel en kies voor de toekomst! 

namens het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille.

BEDRIJVEN OP INDUSTRIETERREINEN INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit, oftewel de verscheidenheid aan planten- en diersoorten, is voor ons als mens van levensbelang. Helaas is het slecht gesteld met de biodiversiteit en is ze sinds 1900 in bijvoorbeeld Friesland al met twee derde afgenomen. Dit is toe te rekenen aan menselijk handelen. Negen bedrijven op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille/Eastermar en de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen de biodiversiteit weer herstellen en doen daarom mee aan het Ynnatura-project “Samen investeren in biodiversiteit”.

Over het algemeen bestaat een industrieterrein uit bedrijfsgebouwen, productiehallen, opslagruimtes, parkeerruimtes en verbindende wegen. Overwegend veel bestrating en beton dus, wat helaas een negatief effect heeft op de aanwezigheid van bloemen, planten, bomen en dieren.  Het bedrijfsleven draagt zo, veelal onbewust, helaas bij aan de achteruitgang van de biodiversiteit. Om daar wat aan te doen zijn negen bedrijven* op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille/Eastermar en de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vorig jaar gestart met een bijzonder project “Samen investeren in biodiversiteit” van de stichting Ynnatura.

Biodiversiteitschets

Het betreft een pilotproject waarvoor door een ecologisch bureau eerst een algemeen format voor een biodiversiteitschets is ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor elk willekeurig bedrijfsterrein in Fryslân ongeachte de grootte. De uitvoering van zo’n schets stelt een bedrijf in staat een bijdrage te leveren aan een blijvende vergroting van de biodiversiteit op haar bedrijfsterrein. Daartoe zijn in het format alle mogelijke faunavoorzieningen, zoals nestkasten voor holenbroeders, vleermuiskasten, speciale kasten voor slechtvalk en torenvalk, amfibieënpoelen, nectarkroegen, bloemrijke perken, bloemrijke zadenmengsels en uitgekiende beplanting voor insecten etc. voor het verbeteren van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein meegenomen. Ook beheermaatregelen zoals een aangepast maaibeleid, een beplantingsplan voor struiken en bomen maken deel uit van dit natuurinclusieve ontwerp. Het doel van een zo gemaakte biodiversiteitschets is het zo optimaal mogelijk benaderen van een biodiversum (een locatie waar alle ecologische vereisten aanwezig zijn voor een zo hoog mogelijke biodiversiteit.)

Groener en mooier beeld

Met het ontwikkelde format als basis is voor de bedrijfsterreinen van alle deelnemende bedrijven en de openbare ruimtes van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel op de beide industrieterreinen een biodiversiteitsschets gemaakt met adviezen voor het plaatsen van faunavoorzieningen en het uitvoeren van groen- en beheerwerkzaamheden. De gewenste faunavoorzieningen zijn inmiddels geplaatst en de nodige groen- en beheerwerkzaamheden in kaart gebracht zodat die dit jaar, zodra het weer het toe laat, kunnen worden uitgevoerd. De verwachting is dat hiermee in de toekomst een heel ander, groener en mooier beeld van de bedrijfsterreinen wordt gecreëerd. Naast een grotere verscheidenheid aan planten wordt ook een grotere diversiteit in bijvoorbeeld soorten vlinders en vogels verwacht.

Monitoring

Monitoring en kennisdelen vormen belangrijke onderdelen van het project. Daarom is vorig jaar een nul-monitoring op de industrieterreinen uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in een rapport en ingevoerd in de landelijke database NDFF. Volgens de onderzoekers liggen er nog volop kansen voor verhoging van de aanwezige biodiversiteit. Ten behoeve van het doen van nachtelijke waarnemingen zijn in december jongstleden op de bedrijfsterreinen en de openbare ruimtes wildcamera’s geplaatst. De resultaten hiervan zullen periodiek via onder andere de website van Ynnatura voor belangstellenden zichtbaar worden gemaakt.

Verder zal dit jaar zal de mogelijkheid van een biodiversiteitspad worden voorbereid. Ook zal worden onderzocht welke impact de veranderde biodiversiteit heeft op werknemers van bedrijven op de industrieterreinen en omwonenden.

Groot belang voor de samenleving

De uitvoering van een biodiversiteitsplan kan op den duur kostenbesparend zijn of zichzelf zelfs terugverdienen. Door een ander en/of minder (groen)beheer, verbetering van de gezondheid van werknemers, versterking van het imago, lagere onderhoudskosten van het groen en een lagere CO2- en stikstofuitstoot. Voor de deelnemende bedrijven en beide gemeentes staat echter voorop dat ze met hun deelname aan dit project bijdragen aan het herstellen van de biodiversiteit. En dat is voor de totale samenleving van groot belang!

* Deelnemende bedrijven: Stertil, Asfalt Productie Kootstertille, Nederlandse Gasunie, Van Assen Recycling, Brouwer & Brouwer, Combex Bouwlogistiek, Consolis VBI, Koninklijke Oosterhof Holman en Vermilion Energy.

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl of projectmanager Theun Wiersma: t.wiersma@ynnatura.nl

oproep meewerken proeftuin


De komende jaren moet iedereen aan de slag met het verduurzamen van de woning, om voor 2050 van het aardgas te gaan. Een doel dat is vastgelegd door het rijk. Garyp werkt er al hard aan: zij zijn sinds 2018 een ‘proeftuin’ binnen het programma Aardgasvrije Wijken. Daar zijn zo’n 70 woningen al van het aardgas af, met ondersteuning, zowel in kennis als in geld, vanuit de proeftuin. Deze kans kunnen we als Kootstertille ook pakken! Samen met Eastermar, Jistrum en Drogeham willen wij een aanvraag doen om proeftuin te worden. Daar is wel hulp bij nodig! Komt die er niet, dan laten we deze kans voorbij gaan.


Vind jij het leuk om mee te denken over hoe we in Kootstertille van het aardgas gaan? Wat we daarvoor nodig hebben en hoe we dat aan gaan pakken? Heb jij tijd om van eind augustus tot eind oktober hier actief mee aan de slag te gaan?
Wij zoeken 1 of 2 mensen die in een werkgroep met de andere dorpen en de gemeente gaan meedraaien. Hiervoor vragen we zo’n 2 uur per week en eens in de 2 tot 3 weken een overleg om alles wat is uitgewerkt weer bij elkaar te brengen.

Meld je dan aan:

pbkkootstertille@gmail.com