Home

Wolkom op de webside fan Plaatselijk Belang Kootstertille.

WE HA DE SLACH WÛN!!

De komst fan de cofergister op de Westkern

is definityf fan de baan!

https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/68222/Duidelijkheid:_geen_biovergister_in_Kootstertille.html

Alde Dyk Kootstertille

De Alde Dyk (vanaf de kruising Tillebuorren/De Koaten tot en met de kruising Pinksterblomstrjitte/Van Harinxmastrjitte) wordt heringericht. Vanwege geluids- en trillingsoverlast heeft de gemeenteraad besloten om budget vrij te maken voor een herinrichting. In overleg met de direct aanwonenden, Plaatselijk Belang en Haitsma Beton/Combex is een definitief ontwerp tot stand gekomen.

Het kruispunt Goudtsjeblomstrjitte/Alde Dyk, het kruispunt tegenover Harrie en Marja Mode en de kruising Pinksterblomstrjitte worden ook in asfalt uitgevoerd. Daarnaast wordt er een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers aangelegd bij het kruispunt Pinksterblomstrjitte zodat er in twee keer overgestoken kan worden. Ook komen er snelheidsremmende maatregelen.

De werkzaamheden aan de Alde Dyk staan gepland voor het 2e kwartaal van 2021. Wanneer de exacte startdatum bekend is brengen wij de belanghebbenden op de hoogte en volgt er een informatiebord langs de weg. Door middel van een omleidingsroute blijft het dorp bereikbaar. Het ontwerp is te vinden op website van de gemeente: http://www.achtkarspelen.nl/werkzaamheden