Wolkom op de webside fan Plaatselijk Belang Kootstertille.

oproep meewerken proeftuin


De komende jaren moet iedereen aan de slag met het verduurzamen van de woning, om voor 2050 van het aardgas te gaan. Een doel dat is vastgelegd door het rijk. Garyp werkt er al hard aan: zij zijn sinds 2018 een ‘proeftuin’ binnen het programma Aardgasvrije Wijken. Daar zijn zo’n 70 woningen al van het aardgas af, met ondersteuning, zowel in kennis als in geld, vanuit de proeftuin. Deze kans kunnen we als Kootstertille ook pakken! Samen met Eastermar, Jistrum en Drogeham willen wij een aanvraag doen om proeftuin te worden. Daar is wel hulp bij nodig! Komt die er niet, dan laten we deze kans voorbij gaan.


Vind jij het leuk om mee te denken over hoe we in Kootstertille van het aardgas gaan? Wat we daarvoor nodig hebben en hoe we dat aan gaan pakken? Heb jij tijd om van eind augustus tot eind oktober hier actief mee aan de slag te gaan?
Wij zoeken 1 of 2 mensen die in een werkgroep met de andere dorpen en de gemeente gaan meedraaien. Hiervoor vragen we zo’n 2 uur per week en eens in de 2 tot 3 weken een overleg om alles wat is uitgewerkt weer bij elkaar te brengen.

Meld je dan aan:

pbkkootstertille@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/68222/Duidelijkheid:_geen_biovergister_in_Kootstertille.html

Alde Dyk Kootstertille

De Alde Dyk (vanaf de kruising Tillebuorren/De Koaten tot en met de kruising Pinksterblomstrjitte/Van Harinxmastrjitte) wordt heringericht. Vanwege geluids- en trillingsoverlast heeft de gemeenteraad besloten om budget vrij te maken voor een herinrichting. In overleg met de direct aanwonenden, Plaatselijk Belang en Haitsma Beton/Combex is een definitief ontwerp tot stand gekomen.

Het kruispunt Goudtsjeblomstrjitte/Alde Dyk, het kruispunt tegenover Harrie en Marja Mode en de kruising Pinksterblomstrjitte worden ook in asfalt uitgevoerd. Daarnaast wordt er een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers aangelegd bij het kruispunt Pinksterblomstrjitte zodat er in twee keer overgestoken kan worden. Ook komen er snelheidsremmende maatregelen.

De werkzaamheden aan de Alde Dyk staan gepland voor het 2e kwartaal van 2021. Wanneer de exacte startdatum bekend is brengen wij de belanghebbenden op de hoogte en volgt er een informatiebord langs de weg. Door middel van een omleidingsroute blijft het dorp bereikbaar. Het ontwerp is te vinden op website van de gemeente: http://www.achtkarspelen.nl/werkzaamheden