Uitvaartvereniging

Uitvaartvereniging “De Koaten” Kootstertille

Contactpersoon:
Dhr. L. Zijlstra
Gouverneursloane 8
9288 CN  Kootstertille
Telefoon: 06-53310092
Email: ledenadministratie@uvdekoaten.nl
Website: www.uvdekoaten.nl