AED

Aan alle inwoners van Kootstertille
Mijn naam is Rennie de Haan.
Ik ben Burgerhulpverlener binnen Kootstertille en sinds kort ook ambassadeur van Fryslân hartveilig.
Veel mensen weten niet wat een burgerhulpverlener is en wat we doen en daar probeer ik als ambassadeur van Fryslân hartveilig verandering in te brengen.
Mijn taak is eigenlijk nieuwe burgerhulpverleners werven en mensen informatie geven over wat we doen als burgerverleners.

Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in of rond het huis. Dit zijn de mensen die u kunt redden wanneer u een reanimatiecursus hebt gevolgd en in de buurt bent. Daarom is er een systeem dat u kan oproepen. Met één bericht voor alle burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer.

Waarom is het zo belangrijk dat er burgerhulpverleners zijn.
Op het moment dat de 112 meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt de meldkamer, direct na het sturen van de ambulance, het oproepsysteem in. Via dit systeem gaan berichten via de mobiele telefoon van de mensen die in de buurt van het slachtoffer zijn. Het bericht bevat de locatie waar het slachtoffer zich bevindt met de boodschap om daar heen te gaan of om een bepaalde AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan.
In Kootstertille hangen op de volgende plekken een AED
Biddle – Markowei 4
Stertil – Westkern 3
MFC Tillehus – Swanneblomstrjitte 9
Haitsma – Pinksterblom-strjitte 2
Poiesz Supermarkt – Alde Dyk 12
SC Kootstertille – Jisteboerwei 1

Hoe eerder er gestart kan worden met een reanimatie
hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer.

Wie zijn burgerhulpverleners?

Dat zijn dus burgers  (inwoners van Kootstertille) die weten hoe ze moeten handelen bij een reanimatie.

Het kan dus zijn dat wanneer u 112 belt voor een reanimatie er een burgerhulpverlener eerder te plaatse is en de reanimatie start, uw buurman of buurvrouw is immers sneller bij u dan de ambulance.

Het is daarom ook heel belangrijk dat wanneer u gebeld heeft ,u meteen de voordeur open zet en niet wacht met het openen van de deur tot de ambulance komt.

Hoeveel burgerhulpverleners zijn er binnen Kootstertille ?

Heel kort gezegd:  te weinig!

Op het moment dat ik bijv niet kan reageren doordat ik de kinderen heb of er andere omstandigheden zijn ,is het fijn te weten dat er meerdere burgerhulpverleners binnen het dorp zijn en er dus meer mensen reageren op een oproep.

Er kunnen dus altijd mensen bij want hoe meer mensen kunnen reageren  op een oproep des te beter.

Hoe kan ik me opgeven als burgerhulpverlener?

Wanneer u in het bezit bent van een reanimatiediploma ( of een BHV- of EHBO diploma kan dit via de site www.fryslanhartveilig.frl

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact met me opnemen.
Rennie de Haan
Van Harinxmastraat 32
9288 BC Kootstertille
0646232509